Elite Izobraževanje
Z asertivno komunikacijo do vzajemnega spoštovanja v zdravstvenem timu

Z asertivno komunikacijo do vzajemnega spoštovanja v zdravstvenem timu

“Pravi test odraslosti je sebe spremeniti v človeka, s katerim je lahko živeti.” L. Parrot

Delavnici na pot:

Asertivna komunikacija je komunikacija, ki ohranja samospoštovanje in spoštovanje druge osebe. Spoštovanje pa je kot zrak; če ga ni, umremo, če ni spoštjivosti, umrejo naši odnosi. V agresivni ali pasivni komunikaciji pa ni prostora za sproščenost, ki je pogoj za delo in ustvarjalnost. Raziskave so pokazale, da je le ena tretjina uspeha odvisna od strokovnega znanja, dve tretjini pa od tega, kako komuniciramo. Ta je pogojena tudi s čustveno in socialno inteligenco. Odnosi, v katerih se ne znamo zdravo postaviti zase, pa slabo vplivajo na naše zdravje, pa tudi na odnose, ki jih tkemo z drugimi ljudmi. Poleg tega pa neučinkovita komunikacija vpliva tudi na zdravje posameznika, ki se na daljši rok lahko pokaže v izgorelosti ali celo depresiji.

Kdaj?

24. marca 2021 od 8.30 do 15.00.

Kje?

V Ljubljani, v prostorih Zbornice – Zveze, Ob železnici 30 a.

Iz vsebine:

Pričakovanja skupine (kje vas čevelj žuli)

Zakoni komunikacije

Vpliv psihičnih stanj na komunikacijo

Komunikacijski odzivi, vrste komunikacije:

 • agresivna
 • pasivna
 • manipulativna
 • asertivna

Asertivna komunikacija

Naučimo se postaviti zase. Kako? Postavimo meje sebi in drugim s spoštljivo, odločno in sodelovalno komunikacijo, ki jo imenujemo asertivna komunikacija. 

Tehnike asertivne komunikacije:

 • Dejavno poslušanje: če bi znali zares poslušati in slišati …
 • Pokvarjena plošča: sem dovolj samozavesten, da vztrajam, ko je to potrebno?
 • Zameglitev pogovora: pomembno je kdaj tudi kaj preslišati, se dvigniti nad povedano.
 • Govorica telesa: podoba pove več kot tisoč besed, smo usklajeni, verjamemo v to, kar počnemo?
 • Pozitiven notranji dialog: pomen notranje naravnanosti
 • Kako in kdaj reči NE brez občutka sramu in krivde
 • Izvedljiv kompromis: da se razideva oba kot zmagovalca
 • Izpoved (neprijetnih) občutkov je podlaga za jasno komunikacijo.

Kaj podpira asertivnost?

 • profesionalnost
 • pravice in odgovornosti v komunikaciji

Trajanje izobraževanja po programu:

7 pedagoških ur, od 8.30 do 15.00.

Voditeljica:

Klara Ramovš, profesorica andragogike, mojstrica poslovne komunikacije, trenerka SDI orodja, izbrana izvajalka za vseživljenjsko karierno orientacijo, ki ima zelo bogate izkušnje pri vodenju delavnic. Je specializantka študija psihoterapije, smer logoterapija. Poskrbi za prijetno in varno učno okolje.

Število udeležencev v skupini:

do 10.

Metode dela:

Udeleženci se bodo ob dejavnem sodelovanju srečevali sami s seboj in se spraševali, kakšno sporočilo so s svojo komunikacijo sebi in drugim. Metode, ki jih bomo uporabljali, so pogovor, demonstracija, individualno delo, delo v parih in v manjših skupinah in metoda igranja vlog.

Licenčne in pedagoške točke:

Program je vpisan v register strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici-Zveze in je ovrednoten z eno licenčno točko. 

Cena:

170 evrov + 22 % DDV in vključuje:

 • 7-urno izobraževanje,
 • pisne izročke,
 • drobno pozornost za udeležence,
 • kosilo in napitek ob prvem odmoru,
 • potrdilo o udeležbi in analizo sklepne ankete.

Ugodnost:

Vsak naslednji prijavljen iz iste ustanove ima 10 % popust.

Dodatne informacije

Z veseljem se bom z vami pogovorila.Klara Ramovš, 041 706 615, elite.klara@siol.net

Prijavnica:

Napišite naslov, na katerega želite prejeti potrditev prijave.
Napišite telefonsko številko na katero boste dosegljivi, če bi bilo potrebno.
Napišite svoje delovno mesto
Napišite firmo, na katero se bo glasil račun. Če bo plačnik računa fizična oseba, pustite prazno.
Napišite naslov plačnika računa.
Napišite naslov izobraževanja ali kakšnega drugega dogodka.