Elite Izobraževanje
Čuječnost – zdravilo za viharno življenje

Čuječnost – zdravilo za viharno življenje

 Zakaj vadba čuječnosti?

Čas, ki ga živimo in doživljamo, je povsem nova izkušnja. Svet je osredinjen na Covid 19 in preprečevanje okužbe. V skrbi za ohranjanje telesnega zdravja pa smo spregledali, da smo veliko več kot telo.  Preplavljajo nas informacije, v katerih se tarejo negativne napovedi o prihodnosti, pesimizem,  grožnje in strah zbujajoči podatki. To v nas izzove zmedo, v glavi mrgolijo neurejene misli, občutimo zaskrbljenost in strah. Ko smo iztrgani iz sedanjega trenutka, se naše avtomatično odzivanje še bolj okrepi. Ne zmoremo zagledati možnosti znotraj in zunaj sebe. Življenje se odvija pred našimi očmi, kot bi se dogajalo zunaj našega vpliva.

Nimamo se časa ustaviti, da bi si ogledati cvetoče potonike.

 

Čuječnost, znanstveno raziskan program za celostno obvladovanje stresa, ponuja vrsto orodij, s katerimi lahko umirimo naše telo, divje vihranje naših misli in čustev in se osredotočimo na ta trenutek. Uči nas odprtosti, sočutja, tenkočutnosti do sebe, drugih in sveta, ki nas obkroža. Pomaga ohranjati duševno zdravje in ravnovesje.

Gojenje čuječnosti ima širok razpon učinkov:

  • Čuječnost predstavlja zelo dober mehanizem za upravljanje s stresom, z anksioznostjo, depresijo, vsiljenimi mislimi, jezo, s strahom, z zaskrbljenostjo in drugimi oblikami čustvovanja ter nefunkcionalnega obnašanja. S prakso čuječnosti razvijamo bolj prilagojene načine odzivanja na stres, bolje obvladujemo nepredvidljive dogodke in zaskrbljenost.
  • Čuječnost nam pomaga razvijati sposobnost širšega vpogleda, razširi možnosti odzivanja na drugačen, nov način, in ne na v preteklosti oblikovanih avtomatizmih.
  • S prakso čuječnosti smo bolj osredotočeni, učinkovitejši, lažje obvladujemo svoja čustvena stanja in razvijamo kvalitetnejše, bolj izpolnjujoče odnose.

Kako bo potekala vadba čuječnosti?

Čuječnosti se bomo učili preko spletne učilnice z aplikacijo Zoom.

Vadba bo razdeljena v 8 enotedenskih srečanj. Lahko izbirate med dopoldanskim ali večernim časom.  Vodenje bo interaktivno, z dejavnim sodelovanjem udeležencev.

Pred prvo vadbo bomo imeli predstavitveno srečanje.

Nekaj iztočnic:

  • Koristi in učinki čuječnosti podkrepljeni z znanstvenimi raziskavami
  • Vpliv čuječnosti na zdravje in obvladovanje stresa
  • Potek in način dela
  • Pravila čuječnosti

Kako bo potekala vadba

V prvih štirih tednih bo poudarek na učenju usmerjanja umirjene pozornosti na različne vidike doživljanja notranjega in zunanjega sveta. Usvojili bomo vrsto tehnik in metod, s katerimi razvijamo čuječe zavedanje. Učili se bomo zavedanja in blagohotnega sprejemanja sedanjega trenutka in opazovanja dogajanja znotraj in zunaj sebe brez presojanja.

Preostali štirje tedni bodo nadgradnja prvega dela. Osredotočali se bomo na mentalno dejavnost in spoznavali načine, kako jo opazovati, ne da bi se vpletali, kar nam bo omogočilo lažje sprejemanje, večje sočutje in empatijo do sebe in do drugih.

Končni učinek je vnovični prevzem nadzora v svojem življenju.

Številni udeleženci tečajev so povedali, da je to najpomembnejša spretnost, ki so se je kadarkoli naučili.

Število udeležencev v skupini:

največ devet.

Kdaj?

Ob ponedeljkih od 15. marca, ko bo uvodno srečanje, do 10. maja 2021 od 18.45 do 21. ure.

5. april je praznik, zato bo vadba v torek, 6. aprila 2021.

Voditeljica: Majda Šavko

 

Je profesorica pedagogike, učiteljica čuječnosti, certificirana coachinja, mediatorka, moderatorka in voditeljica delavnic s področja obvladovanja stresa in izgorelosti, čustvene inteligence, komunikacije, motivacije in vodenja ljudi.

Organizatorica: Klara Ramovš

Je profesorica andragogike, mojstrica poslovne komunikacije, trenerka SDI orodja, izbrana izvajalka za vseživljenjsko karierno orientacijo, specializantka psihoterapije – smer logoterapija.

Cena je

za samoplačnike 200 evrov, za organizacije 300 evrov + 22 % DDV.

Kaj je vključeno v ceno?

Bogato gradivo, delovni listi in dodatne vsebine za branje, posnetke vaj in meditacij, video posnetki, vsakodnevna možnost stika z voditeljico.

Rok za prijavo:

do 11. marca 2021 (za prijavo izpolnite spodnjo prijavnico ali pišite neposredno na elite.klara@siol.net.

Želite kaj vprašati?

Pokličite Klaro Ramovš na 041 706 615

Prijave

Napišite naslov, na katerega želite prejeti potrditev prijave.
Napišite firmo, na katero se bo glasil račun. Če bo plačnik računa fizična oseba, pustite prazno.
Napišite naslov plačnika računa.
Napišite naslov izobraževanja ali kakšnega drugega dogodka.