Elite Izobraževanje
Jezikovni orehi

Jezikovni orehi

JEZIKOVNI OREHI

S PRAVILNO PISNO KOMUNIKACIJO DO POSLOVNE ODLIČNOSTI

IZOBRAŽEVANJE NAMENJAMO

vsem, ki ustvarjate krajša ali daljša pisna sporočila za različne naslovnike (pisno komunicirate znotraj ustanove s sodelavci in tudi z zunanjimi deležniki – s strankami, poslovnimi partnerji, predstavniki medijev …).

KDAJ?

V četrtek, 16. februarja 2023, od 9. do 15. ure z odmori za napitek in kosilo.

KJE?

V Zrečah, v Hotelu reAktiv, Slomškova ulica 4.

PROGRAM DELAVNICE

Na srečanju bomo strli veliko jezikovnih orehov, naša osrednja uporabna jedrca bodo:

 • sestavni deli najpogostejših besedilnih vrst;
 • mala in velika začetnica v najpogostejših primerih poslovne pisne komunikacije;
 • končna in nekončna ločila, ki nas (včasih) spravljajo v zadrego; 
 • datumi – nemi, a pomembni pričevalci časa in dogodkov;
 • jezikovni bonton splošno in v t. i. netiketi;
 • slogovni spodrsljaji in namigi;
 • moč kreativno zapisane besede;
 • vaje.

Odgovorili bomo na nekaj najpogostejših dilem in vprašanj.

 • Lahko pišemo klicaj za nagovorom?
 • Naredimo za zaključnim pozdravom ločilo?
 • Vejica pred KI, KO, KER, DA, ČE res vedno skače?
 • Kdaj sklanjamo priimke ob imenih?
 • Kako pišemo datume?
 • Je zapis ob 09.00 uri pravilen?
 • Kdaj uporabljamo predložni pomišljaj?
 • Kam se kot sporočevalci/pisci ob navedenem imenu in priimku podpišemo: nad natipkano navedbo, pod njo ali vmes?

VODITELJICA

Irena Potočar Papež

Več o njej na www.peresa.si

METODE DELA

Izobraževanje je dinamično, sodelovalno. Teoretičnim razlagam sledijo razlage s primeri, vaje in analiza. Nekaj časa namenimo tudi skupinski (po želji tudi individualni) diskusiji o najpogostejših napakah in dilemah.

ORGANIZATORICA

Klara Ramovš – več o njej na www.elite-izobrazevanje.si

ČASOVNICA

8.45 – 9.00 Sprejem udeležencev z dobrodošlico

9.00 – 10.30 Prvi del

10.30 – 10.45 Odmor za napitek

10.45 – 12.15 Drugi del

12.15 – 13.15 Kosilo

13.15 – 14.45 Tretji del

14.45 – 15.00 Sklep

CENA

je 210 evrov + 22 % DDV in poleg 6-urnega kakovostnega izobraževanja vključuje še dobrodošlico za udeležence, pisne izročke, napitek med odmori, kosilo, analizo sklepne ankete in potrdilo o udeležbi.

PLAČILO

Kotizacijo plačate na podlagi računa, ki ga boste prejeli po seminarju.

UGODNOST

Vsak nadaljnji udeleženec iz iste ustanove plača 20 % manj.

ŽELITE SEMINAR ZA ZAKLJUČENO SKUPINO?

Pokličite Klaro Ramovš na 041 706 615 ali ji pišite na elite.klara@siol.net, da se pogovorimo in morda dogovorimo.

PRIJAVA

Prijavite se s pomočjo spodnje prijavnice.

Napišite naslov, na katerega želite prejeti potrditev prijave.
Napišite telefonsko številko na katero boste dosegljivi, če bi bilo potrebno.
Napišite svoje delovno mesto
Napišite firmo, na katero se bo glasil račun. Če bo plačnik računa fizična oseba, pustite prazno.
Napišite naslov plačnika računa.
Napišite naslov izobraževanja ali kakšnega drugega dogodka.