Elite Izobraževanje
Modra tajnica v modrem

Modra tajnica v modrem

Zakorakajte z nami novim izzivom naproti na dvodnevni delavnici

KRAJ: Zreče, Hotel Vital, Cesta na Roglo 15

TERMIN: 11. in 12. november 2021.

Če sta dva dneva preveč, se lahko odločite le za prvi ali za drugi dan.

SEMINARJU NA POT

Ali veste, da je barva minulega leta, “ki ga ni bilo”, modra? Naključje? Pravzaprav ne, saj je moda odraz časa, v katerem se ustvarja. Modra barva je zanesljiva, brezčasna, elegantna.

Njena umirjena globina poudarja našo potrebo po zanesljivem in stabilnem temelju.

Ravno prav za današnji čas, ki ga zaznamuje negotovost in nestabilnost. Čas turbulentne resničnosti je istočasno čas rasti. Vloga tajnice je pri tem večja, kot si mnogi upajo priznati, zato je pomembno, da ima moder odnos do sebe, sodelavcev in dela, ki ga opravlja. Letošnje srečanje bo preplet vsebin za strokovno in osebnostno rast tajnice

Njena umirjena globina poudarja našo potrebo po zanesljivem in stabilnem temelju.

Ravno prav za današnji čas, ki ga zaznamuje negotovost in nestabilnost.

Čas turbulentne resničnosti je istočasno čas rasti. Vloga tajnice je pri tem večja, kot si mnogi upajo priznati, zato je pomembno, da ima moder odnos do sebe, sodelavcev in dela, ki ga opravlja. Letošnje srečanje bo preplet vsebin za strokovno in osebnostno rast tajnice.

Z VAMI BODO PRIZNANI PREDAVATELJI.

Vsebine bodo predstavili na inovativen in svež način.

PROGRAM IN ČASOVNICA SEMINARJA ZA TAJNICE IN POSLOVNE SEKRETARJE

Prvi dan: četrtek, 11. november 2021

8.55 SPREJEM udeležencev v seminarski dvorani

9.00 – 12. 00 z enim 15 minutnim odmorom

POSLOVNA ODLIČNOST z Bojano Košnik Čuk

Iz vsebine:

 • Nikoli več ne bomo imeli druge priložnosti, da naredimo prvi vtis
 • Pravila sodobnega evropskega bontona (novosti v poslovnem svetu, odnos moški, ženska, …)
 • Preprosta formula, s katero si vedno lahko pomagamo, če smo v zadregi, dilemi
 • Čas v poslovnem svetu je dragocen in velja, da je točnost vljudnost kraljev
 • Sprejem poslovnih partnerjev, gostov, strank, dobrodošlica, rokovanje
 • Kam s plašči, dežniki, odvečno prtljago gostov, strank
 • Hoja po hodnikih, vstopanja v prostore, dvigala, hoja po stopnicah
 • Kaj je dobro vedeti o pravilih komuniciranja s sodelavci in vodjem
 • Delovni bonton
 • Kje nam bonton postavlja meje v komuniciranju s strankami, poslovnimi partnerji, kaj storiti če ga polomimo
 • Predstavljanje, naslavljanje
 • Tikanje ali vikanje
 • Pozdravljanje, pravica ali dolžnost
 • Imena in nazivi, kdaj gospe in kdaj gospodične
 • Olikan poslovni sestanek
 • Pravila pri pisanju in razpošiljanju vabil
 • Upoštevanje prednostnega vrstnega reda in poznavanje pravil
 • Že spet zvoni, uporaba stacionarnih in prenosnih telefonov
 1. 15 – 13.30

Kosilo – nadaljevanje delavnice z Bojano Košnik Čuk – Kako se vedemo za pogrnjeno mizo

13.45 – 16.15 z enim 15 minutnim odmorom

MODRA TAJNICA z Leo Pisani

Ljudje smo predvsem vizualna bitja. Zaradi čedalje hitrejšega življenjskega ritma smo se še dodatno izurili v zaznavanju in vrednotenju podob.

Zavestno ali podzavestno se prav vsi med seboj ocenjujemo na podlagi signalov, ki jih pošiljamo z oblačili, urejenostjo, dodatki, vonjem, govorico telesa, barvo glasu. Primerna podoba lahko izboljša našo vsakodnevno komunikacijo, vpliva na uspeh posameznika in pomaga pri uresničitvi osebnih ciljev in ciljev podjetja.

Letos Pantone predlaga modro barvo kot barvo leta.

Kar pravzaprav ne preseneča. Moda, barve in trendi ne nastanejo umetno, ampak so odraz časa, stanja v družbi. Modra je zanesljiva, klasična, brezčasna in elegantna. Njene pomirjujoče lastnosti poudarjajo našo željo po zanesljivem in stabilnem temelju.

Modre teme:

 • Resnice o obleki

Koliko potrošiti, kako nakupovati, obleka in ekologija.

 • Modro pospravljena pisarna, pisalna miza in garderoba

Kako razvrstiti, urediti in pospraviti stvari.

Marie Kondo: ko prostor temeljito pospravite, spremenite svojo okolico. Preobrazba je tako globoka, da se počutite, kot da bi živeli v popolnoma drugem svetu. To močno vpliva na vaše razmišljanje in prebudi izrazit odpor do tega, da bi se vrnili v prejšnje, natlačeno stanje.

 • Moč podobe

Podoba ima veliko moč, ki jo lahko zelo enostavno uporabimo sebi v prid. Tema, ki predstavi vso širino kulture oblačenja. Kako lahko vplivamo na ljudi z barvo oblačil, z dodatki, s krojem in z osebno urejenostjo.

Drugi dan: petek, 12. november 2021

9.00. – 15.15 z odmorom za napitek in kosilo

INTERAKTIVNE METODE DELA IN SODELOVANJA s prof. dr. Janezom Staretom

 Delo tajnice se je v zadnjih letih močno spremenilo. Z raznolikostjo njenih opravil, odnosov in nalog predstavlja osrednjo točko in izziv vsake organizacije. Pri tem mislimo na številne podporne aktivnosti, ki vplivajo na urejenost in uspešnost poslovanja. Kompetentnost tajnice je povezana z njeno odličnostjo na delovnem mestu, zato bomo na delavnici obravnavali nekatere ključne vidike dela in razvoja sodobne tajnice.

Iz vsebine:

 • Tajnica in spreminjanje poslovnega okolja

Vloga tajnic je v procesu spreminjanja in spodbujanja učinkovitosti večja, kot si mnogi upajo priznati. Vzroka za to sta predvsem dva. Prvi je v tem, da je njihovo delo strokovno vedno na višji ravni, drugi pa je v dejstvu, da je vse bolj vpeto med različna področja poslovanja. Tajnice ne opravljajo več samo dela, ki so vezana na posamezne postopke pisarniške službe, pač pa je vse več nalog, ki so v asistenco vodjem in menedžerjem.

 • Različna razmerja, različni odnosi

Delo tajnice je prepleteno s številnimi aktivnost, zato je pomembno, da ima tajnica izoblikovano ustrezno držo in odnos do tega kar je, s čimer se srečuje, sodeluje in dela.

 • Original in ne copy paste

Mnoga dela tajnic so si zelo podobna, nekatera celo enaka ali identična, kljub temu pa so lahko opravljena na toliko različnih načinov. Vsaka tajnica prihaja v delovni odnos s svojim znanjem, sposobnostmi, lastnostmi in pričakovanji. Vse to ji omogoča, da med mnogimi dejavniki oblikovanja sloga lastnega dela izoblikuje sebi lasten, primeren in najboljši način.

 • Med delovnimi cilji in delovnimi nalogami

Glavna vsebina dela tajnice je vpeta med poslanstvom in vrednotami organizacije, med vsakodnevno prakso in delovnimi cilji, med stalnimi nalogami in pričakovanju po razvoju. Profesionalnosti tajnice je povezana z opravljanjem del, ki hkrati zagotavljajo stabilnosti poslovanja, razbremenjujejo njihove predpostavljene, prinašajo spremembe in soustvarjajo uspešnost organizacije.

 • Izzivi profesionalnega razvoja

Strmenju k uspešnosti in učinkovitosti s katerimi se srečujemo v organizacijah, prinašajo velike zahteve tudi do tajnic. Zahteve po višji strokovni oziroma poslovni podpori delovnemu okolju prinaša potrebo po novih znanjih, spoznanjih in veščinah. Izpostavlja se tako izluščitev najpomembnejših kompetenc za delo tajnice v konkretnem delovnem okolju, njihov razvoj ter smiselna umestitev v delovno sredino.

15.00 – 15.15 Sklep seminarja z anketiranjem in s podelitvijo potrdil

CENA

za dvodnevni seminar je 290 evrov + 22 % DDV

za enodnevnega pa je 190 evrov + 22 % DDV in vključuje poleg dejavnega izobraževanja še napitek ob prvem odmoru, kosilo, zajetno pisno gradivo, potrdilo o udeležbi in analizo sklepne ankete.

UGODNOST:

Vsak nadaljnji udeleženec iz iste ustanove plača 10 % manj.

ROK ZA PRIJAVE:

8. november 2021 oziroma do zasedenosti mest. V skupini bo največ 20 udeležencev.

REZERVACIJA PRENOČIŠČA:

Rezervirajte ga do 20. oktobra 2021 na naslov breda.einfalt@unitur.eu

T +386 (0)3 75 76 163.

DODATNE INFORMACIJE:

041 706 615, elite.klara@siol.net

Veselim se ponovnega srečanja,

Klara Ramovš, organizatorica

Prijavite se s pomočjo spodnje prijavnice

Napišite naslov, na katerega želite prejeti potrditev prijave.
Napišite telefonsko številko na katero boste dosegljivi, če bi bilo potrebno.
Napišite svoje delovno mesto
Napišite firmo, na katero se bo glasil račun. Če bo plačnik računa fizična oseba, pustite prazno.
Napišite naslov plačnika računa.
Napišite naslov izobraževanja ali kakšnega drugega dogodka.