Elite Izobraževanje
Od sebe k drugim

Od sebe k drugim

Kranjska Gora,

Hotel Kranjska Gora

12. in 13. oktober 2023

Čas negotove resničnosti je istočasno čas notranje rasti in izgradnje podpornih odnosov. Je čas avtentičnosti in prijaznega stika s seboj in z drugimi. 

Zato bo rdeča nit našega tokratnega srečanja ravno iskanje odgovorov, kako še bolje ustvarjati notranje ravnovesje in spodbudne, kakovostne odnose:

 • Kako lahko (še) bolj spoznam sebe? Od kod naj črpam v situacijah, ko sem utrujena, prizadeta, jezna, negotova?
 • Kaj je konflikt? Kaj mi pomaga razrešiti konflikt?
 • Kako naj (še) bolj izpopolnim svoja pisna sporočila, elektronska in klasična?
 • Kako lahko (še) bolje spoznam sebe, sodelavce in  kako naj bolje razumem model sveta sodelavcev različnih starosti?

Program srečanja

Prvi dan: četrtek, 12. oktober 2023

8.40 – 9.00

Sprejem udeležencev z dobrodošlico

9.00 – 12.15 s 15 minutnim odmorom

Čutim, torej sem

 • Čustva usmerjajo naše življenje in dajejo dragocene informacije o nas, drugih ljudeh in situacijah.  
 • Kako upravljati s čustvi in ohranjati ravnovesje v zahtevnih situacijah
 • Orodja za boljše zavedanje in obvladovanje čustev

Izvajalka: Majda Šavko.

Več o Majdi na www.znanka.si

12.15 – 13.30          Kosilo

13.30 – 16.00 s 15-minutnim odmorom

Reševanje konfliktov

 • Kdaj sploh govorimo o konfliktu?
 • Čeprav pogosto izzovejo slabo voljo, življenje brez konfliktov ni mogoče. 
 • Orodje za vodenje pogovora, da ohranimo spoštljiv odnos 
 • Kako lahko namesto pritoževanja, vloge žrtve in nezadovoljstva poiščemo načine za ustvarjalno, povezovalno in proaktivno sodelovanje.

Izvajalka: Klara Ramovš

Več o Klari: https://elite-izobrazevanje.si/o-nas/

Drugi dan: petek, 13. oktober 2023

9.00 – 12.15 s 15 minutnim odmorom

Jezikovni izzivi

Jezikovna odličnost je sestavni del poslovne odličnosti, zapisana besede pa naše ogledalo. Na delavnici se bomo seznanili z novostmi, s pravili in priporočili. Med drugim boste izvedeli:

 • zakaj je pomemben pravilen vrstni red pri zapisu oseb;  
 • ali res kdaj pred DA in KO vejica ne skače;
 • kako sklanjamo kratice;
 • zakaj je klicaj v poslovni pisni komunikaciji neprimeren;
 • katera naselbinska imena zapišemo z malo začetnico in katera z veliko;
 • kakšen je pravilen zapis datuma in ure;
 • katera pravila se skrivajo za besedo netiketa;
 • kako pravilno navesti na dopisu podpisnika in kam se ta podpiše …

Izvajalka: Irena Potočar Papež

Več o Ireni na https://www.peresa.si/

12.15 – 13.30          Kosilo

 13.30 – 16.00 s 15-minutnim odmorom

Moja pisarna – stičišče najmanj treh generacij

 • Trenutno živi šest generacij – ena počasi odhaja, ena se še rojeva, delovno dejavne pa so štiri.
 • Značilnosti posameznih generacij
 • Kako lahko zagledam in izkoristim pozitivne vidike različnih generacij sodelavcev?

Izvajalec: Miran Morano.

Več o Miranu na https://www.tangens.si/o-podjetju/miran-morano/

16.00 – 16.15

Sklep srečanja z anketiranjem in s podelitvijo potrdil

Trajanje izobraževanja po programu: 14 pedagoških ur

Organizatorica dogodka: Klara Ramovš

CENA:

Cena dvodnevnega seminarja je 310 evrov + 22 % DDV in vključuje poleg 14-urnega kvalitetnega izobraževanja še pisno gradivo, potrdilo o udeležbi, analizo sklepne ankete, napitek ob prvih odmorih in kosilo. Letos vas čaka tudi vrečka presenečenja.

Cena enodnevnega seminarja je 210 evrov + 22 % DDV.

UGODNOST

Vsak nadaljnji udeleženec iz iste ustanove plača 10 % manj.

PRIJAVE

Prejemamo do zasedenosti skupine. Za prijavo izpolnite prijavnico na dnu strani.

REZERVACIJA PRENOČIŠČA:

Hotel Kranjska Gora, Vršiška cesta 38, 4280 Kranjska Gora

Telefon: 08 201 0420 in povejte, da ste udeleženka seminarja pri Elite izobraževanje, d. o. o.

Sporočilo pošljite tudi na elektronski naslov: booking@eh.si

S tem si boste zagotovili ugodnejšo ceno prenočišča.

Prijavnica za seminar:

Napišite naslov, na katerega želite prejeti potrditev prijave.
Napišite telefonsko številko na katero boste dosegljivi, če bi bilo potrebno.
Napišite svoje delovno mesto
Napišite firmo, na katero se bo glasil račun. Če bo plačnik računa fizična oseba, pustite prazno.
Napišite naslov plačnika računa.
Napišite naslov izobraževanja ali kakšnega drugega dogodka.