Elite Izobraževanje
Poiščimo smisel in navdih za polno življenje

Poiščimo smisel in navdih za polno življenje

Radenci, Hotel Radin

17. in 18. november 2022

Čas, ki ga živimo in doživljamo, je povsem nova izkušnja. Preplavljajo nas informacije, v katerih se gnetejo negativne napovedi o prihodnosti, pesimizem, grožnje in strah zbujajoče napovedi. V mnoge se naseljuje negotovost in strah, stres in izgorelost naraščata,  življenje se odvija pred našimi očmi, kot bi se dogajalo zunaj našega vpliva.

A tudi v teh časih lahko najdemo smisel in navdih za polno in kakovostno življenje. 

Temu je posvečeno naše tradicionalno srečanje, ki ga že več kot dve desetletji namenjamo prav vam, spoštovane tajnice!

Vsebine smo zasnovali tako, da zajamejo vse dimenzije človeka in nagovarjajo naše najbolj vitalne dele.

Program srečanja

Prvi dan: četrtek, 17. november 2022

8.45 – 9.00

Sprejem udeležencev z dobrodošlico

9.00 – 12.15 s 15 minutnim odmorom

UPRAVLJANJE Z MISLIMI = UPRAVLJANJE Z ŽIVLJENJEM

 • Zgodba o sodobni zaposleni ženski
 • Značilnosti tipičnega razmišljanja zahodnjaka
 • Način razmišljanja, ki nas lahko pahne v težave
 • Značilnosti tavajočega in značilnosti zavedajočega uma
 • Sprožilci negativne spirale
 • Koraki za upravljanje svojih misli

Izvajalka: Majda Šavko.

Več o njej na www.znanka.si

12.15 – 13.30          Kosilo

13.30 – 15.45 s 15-minutnim odmorom

KAKO RAZVIJATI ŽIVLJENJSKO POZICIJO »JAZ SEM V REDU – TI SI V REDU«

 • Štiri življenjske naravnanosti – v kateri se znajdete najpogosteje
 • Vpliv pomembnih odraslih pri ustvarjanju življenjskih pozicij
 • Kako razvijati pozicijo Jaz sem OK – Ti si OK
 • Samosočutje namesto samoobsojanja
 • Delo z notranjim kritikom

Izvajalki: Klara Ramovš in Majda Šavko

Več o Klari: https://elite-izobrazevanje.si/o-nas/

Večerni del:

20.00 – 21.30 ali po dogovoru

Če boste želeli, bomo v tem času v dialoškem krogu prebujali čuteče doživljanje sebe in drugih.

Izvajalka: Majda Šavko

DRUGI DAN: petek, 18. november 2022

9.00 – 12.15 s 15 minutnim odmorom

ČAS JE SVETA VLADAR

Vaš čas je zelo dragocen, zato je pomembno, kako upravljate z njim.

Na našem srečanju bomo iskali odgovore na naslednja vprašanja:

 • Kam gre moj čas?
 • Za kaj ga porabim preveč in za kaj premalo?
 • Kako prepoznam motilce in tatove časa?
 • Kako lahko skrajšam trajanje motenj (telefoni, nenapovedani obiskovalci)?
 • Kaj storim, ko je dela res preveč za en delovnik?
 • Kako odpravim odlašanje?
 • Kako poskrbim, da se bodo sodelavci držali rokov?
 • Kako lahko (še) bolje sodelujem s svojim nadrejenim?

Izvajalec: Miran Morano.

Več o njem na https://www.tangens.si/o-podjetju/miran-morano/

12.15 – 13.30          Kosilo

 13.30 – 15.45 s 15-minutnim odmorom

SMISEL, RAVNOVESJE IN (POSLOVNI) USPEH

Razmišljali bomo o nekaterih temeljnih vprašanjih življenja in o naših odgovorih nanje. O smislu, ravnovesju in uspehu ne teoretiziramo, na ta vprašanja dejansko vsak trenutek odgovarjamo s svojim življenjem, s svojimi odločitvami.

Dotaknili se bomo naslednjih vsebin:

 • Koncept smisla življenja in dela
 • Smisel kot temeljno motivacijsko sredstvo
 • Ohranjanje ravnovesja med poslovnim in zasebnim življenjem
 • Skrb za osebni razvoj in osebno rast

Izvajalec: mag. Martin Lisec.

Več o njem na https://stopinje.si

15.45 – 16.00

Sklep seminarja z anketiranjem in s podelitvijo potrdil

Organizatorica dogodka: Klara Ramovš

CENA:

Za dvodnevni seminar je 310 evrov + 22 % DDV in vključuje poleg kvalitetnega izobraževanja in organizacije še pisno gradivo, potrdilo o udeležbi, analizo sklepne ankete, napitek ob prvih odmorih in kosilo.

Cena enodnevnega seminarja je 210 evrov + 22 % DDV.

UGODNOST

Vsak nadaljnji udeleženec iz iste ustanove plača 10 % manj.

PRIJAVE

bomo prejemali do zasedenosti skupine. Za prijavo izpolnite prijavnico na dnu strani.

REZERVACIJA PRENOČIŠČA:

Pišite na e-mail: info@zdravilisce-radenci.si, ali pokličite na telefonsko številko (02) 520 10 00 in povejte, da ste udeleženka seminarja za tajnice, ki bo 17. in 18. novembra 2022 v Hotelu Radin, Zdraviliško naselje 12, 9252 Radenci.

Prijavnica za seminar:

Napišite naslov, na katerega želite prejeti potrditev prijave.
Napišite telefonsko številko na katero boste dosegljivi, če bi bilo potrebno.
Napišite svoje delovno mesto
Napišite firmo, na katero se bo glasil račun. Če bo plačnik računa fizična oseba, pustite prazno.
Napišite naslov plačnika računa.
Napišite naslov izobraževanja ali kakšnega drugega dogodka.