Elite Izobraževanje
S pravilno pisno komunikacijo do poslovne odličnosti

S pravilno pisno komunikacijo do poslovne odličnosti

Vabimo vas, da ob lepi slovenski besedi preživite dan v prešerni družbi drug drugega.

 S pravilno pisno komunikacijo do poslovne odličnosti

 Izobraževanje namenjamo

vsem, ki ustvarjate krajša in/ali daljša pisna sporočila za različne naslovnike (pisno komunicirate znotraj ustanove s sodelavci in tudi z zunanjimi deležniki – državljani, poslovnimi partnerji, predstavniki medijev …) ter želite, da so ta pravilno zapisana.

Kdaj?

30. novembra 2023.

Kje?

V Beli dvorani Term Šmarješke Toplice.

Delavnici na pot

Slovenščina je živ jezik, kar pomeni, da se spreminja. Marsikdo pri pisanju sledi smernicam, ki so zastarele in neuporabne. Zato se bomo na delavnici seznanili z novostmi, s pravili in priporočili. Opozorili bomo na najpomembnejša pravopisna in slovnična pravila pri pisanju različnih besedilnih vrst ter pomen jezikovne vljudnosti tako pri »klasičnem« pisanju kot pri netiketi (e-komuniciranje).

Prihajajo praznični dnevi in konec leta, zato bomo nekaj časa namenili tudi jezikovnim pravilom, ki jih moramo poznati in upoštevati pri pisanju besedil(c) ob koncu leta.

Načelo »Napiši sporočilo in povedal ti bom, kdo si« velja tako za poslovno kot tudi za zasebno okolje. Vsak pisni izdelek je ogledalo posameznika in organizacije oziroma podjetja, ki ga ta predstavlja. Beseda, tudi zapisana, je namreč človekovo temeljno delovno »orodje«.

Želimo, da udeleženci delavnice:

 • osvežijo jezikovna pravila (pravopisna in slovnična), s katerimi lahko pravilno in prepričljivo napišejo različne besedilne vrste (vabilo, obvestilo, objavo za spletno stran, dopis, zapisnik …);
 • se seznanijo z jezikovnimi novostmi;
 • spoznajo pravila jezikovnega bontona in
 • spoznajo pravila netikete (pisanje elektronskih sporočil).

 Iz vsebine:

 • splošne značilnosti pisnega sporočanja,
 • pravopisne in slovnične značilnosti (velika in mala začetnica, ločila, pisanje skupaj/narazen/z vezajem, prevzete besede in besedne zveze, sklanjanje …),
 • jezikovni bonton (nagovarjanje, vikanje/tikanje, podpisi, žigosanje …),
 • slogovna in skladenjska pravila,
 • najpogostejše jezikovne zadrege (nekatere tujke, sklanjanje kratičnih poimenovanj, raba velike začetnice v različnih jezikovnih situacijah),
 • netiketa (bonton in pravila v elektronskem sporazumevanju),
 • jezikovne posebnosti in namigi glede na ciljno skupino udeležencev.

Voditeljica:

Irena Potočar Papež, slovenistka, pedagoginja, avtorica knjig.

Način dela

Izobraževanje je dinamično, sodelovalno. Teoretičnim razlagam sledijo razlage s primeri, vaje in analiza.

Nekaj časa namenimo tudi skupinski (po želji tudi individualni) diskusiji o najpogostejših napakah in dilemah.

Časovnica delavnice

08.55                Sprejem udeležencev

09.00–10.30     Prvi del

10.30–10.45     Odmor za napitek

10.45–12.15     Drugi del

12.15–13.15     Kosilo

13.15–14.45     Tretji del

14.45–15.00     Sklep z anketiranjem in s podelitvijo potrdil

Organizatorica:

Klara Ramovš, andragoginja, mojstrica poslovnega komuniciranja, logoterapevtka.

Cena izobraževanja

je 210 evrov + 22 % DDV in vključuje poleg dejavnega izobraževanja še pisne izročke, napitek, kosilo, analizo sklepne ankete, potrdilo o udeležbi. Kotizacijo plačate po opravljeni storitvi na podlagi izstavljenega računa.

Ugodnost

Vsak naslednji udeleženec iz iste ustanove ima 20-odstotni popust.

Informacije

Klara Ramovš, organizatorica delavnice,

041 706 615, elite.klara@siol.net

Izobraževanje vodimo tudi za zaključene skupine posamezne ustanove, kjer program še bolj približamo potrebam naročnika

Prijave

prejemamo do zasedenosti mest.

Prijavite se s spodnjo prijavnico.

Napišite naslov, na katerega želite prejeti potrditev prijave.
Napišite telefonsko številko na katero boste dosegljivi, če bi bilo potrebno.
Napišite svoje delovno mesto
Napišite firmo, na katero se bo glasil račun. Če bo plačnik računa fizična oseba, pustite prazno.
Napišite naslov plačnika računa.
Napišite naslov izobraževanja ali kakšnega drugega dogodka.