Elite Izobraževanje
Sočutno spremljanje pacientov z dr. Silvom Šinkovcem

Sočutno spremljanje pacientov z dr. Silvom Šinkovcem

dr. Silvo Šinkovec

KRAJ: Ljubljana, Zbornica zveza, Ob železnici 30 a

TERMIN: 5. decembra 2023

»Človek postaja jaz skozi ti.«

Martin Buber

SEMINARJU NA POT

Za sočutje se v zadnjih letih vse bolj zanima tudi znanost. Številne študije so pokazale, da je sočutje v zdravstveni negi glavna sestavina kakovostne oskrbe. Ne glede na to, ali se bolniki soočajo z resno diagnozo ali opravljajo preproste preglede, lahko pristop, osredotočen na osebo, izboljša rezultate. Sočutje je temelj tega pristopa. Je vitalni element, od katerega imata koristi oba: pacient in medicinska sestra. Pozitivni učinki sočutne komunikacije se izražajo v kakovostnem stiku, boljšem prepoznavanju stanja in potreb pacientov, zmanjšanju njihovega trpljenja. A to še ni vse: sočutna komunikacija pozitivno vpliva celo na izboljšanje zdravljenja. Raziskave so ravno tako pokazale, da zmanjšuje stres medicinskih sester in zvišuje veselje in smisel do dela.

Sočutje pomeni bazično pripravljenost na odprt odnos, pristno pozornost in naklonjenost do drugega in drugačnega.

Brez sočutja si ne moremo predstavljati boljšega sveta. 

IZ VSEBINE:

 • Človek z veliko začetnico: kdo smo in česa si najbolj želimo?
 • Človek – čuteče bitje: vloga čustev in čustvena govorica
  • Le varno, zaupanja vredno okolje spodbuja pacienta, da izrazi svoja čustva.
 • Človekove potrebe: izražanje svojih potreb
  • V sočutni komunikaciji se lažje odpremo in izrazimo svoje potrebe. 
 • Človek in bolečina: nov izziv
  • Bolečina kot sporočilo, iskanje ravnovesja in skladnosti znotraj sebe, postati »cel«.
 • Človek in izgubljanje: tanatogogika 
  • Proces izgubljanja in poslavljanja pomaga ozavestiti izkušnjo bolezni, izgubljanja in zdrsov, kar spremlja slehernega človeka. 

Voditelj

dr. Silvo Šinkovec, več o njem na https://jezuiti.si/dt_team/silvo-sinkovec/

več o njegovem delu na njegovem spletnem mestu

ORGANIZATORICA

Klara Ramovš – več o njej na www.elite-izobrazevanje.si

ČASOVNICA

8.45 – 9.00 Sprejem udeležencev

9.00 – 10.30 Prvi del

10.30 – 10.45 Odmor za napitek

10.45 – 12.15 Drugi del

12.15 – 13.15 Odmor za kosilo

13.15 – 14.45 Tretji del

14.45 – 15.00 Sklepni del z anketiranjem in s podelitvijo potrdil

CENA

za enodnevni seminar je 190 evrov + 22 % DDV in vključuje poleg kvalitetnega izobraževanja in organizacije še pisno gradivo, potrdilo o udeležbi, analizo sklepne ankete, napitke in kosilo.

UGODNOST

Vsak nadaljnji udeleženec iz iste ustanove plača 10 % manj.

PRIJAVE

prejemamo do zasedenosti mest.

Prijavite se s spodnjo prijavnico.

Napišite naslov, na katerega želite prejeti potrditev prijave.
Napišite telefonsko številko na katero boste dosegljivi, če bi bilo potrebno.
Napišite svoje delovno mesto
Napišite firmo, na katero se bo glasil račun. Če bo plačnik računa fizična oseba, pustite prazno.
Napišite naslov plačnika računa.
Napišite naslov izobraževanja ali kakšnega drugega dogodka.