Elite Izobraževanje
Vodenje letnih razgovorov z elementi coachinga

Vodenje letnih razgovorov z elementi coachinga

KULT 316

KRAJ: Ljubljana Šentvid, center kulinarike in turizma KULT 316, Prušnikova ulica 74

TERMIN: 6. marec 2023

DELAVNICI NA POT

Na  delavnici bomo skupaj raziskovali, kako letne razgovore pripraviti in jih voditi 

  • bolj učinkovito, zavezujoče,
  • ciljno naravnano in
  • motivirajoče v prijetnem in varnem okolju.

ČEMU BODO NAMENJENE VSEBINE:

  • prepoznavanju razlik med učinkovitimi in neučinkovitimi letnimi razgovori;
  • ozaveščanju pomena kakovostne priprave za vodenje letnih razgovorov; 
  • spoznavanju korakov dobre priprave in modelov vodenja letnih razgovorov;
  • prepoznavanju potencialov coaching razgovora za motiviranje in opolnomočenje zaposlenih; 
  • spoznavanju in urjenju uporabe orodij in modelov coachinga na primerih iz poslovne prakse udeležencev.

VODITELJICA

Majda Šavko – več o njej na www.znanka.si

ORGANIZATORICA

Klara Ramovš – več o njej na www.elite-izobrazevanje.si

ČASOVNICA

8.45 – 9.00 Sprejem udeležencev z dobrodošlico

9.00 – 10.30 Prvi del

10.30 – 10.45 Odmor za kavo

10.45 – 12.15 Drugi del

12.15 – 13.15 Kosilo

13.15 – 14.45 Tretji del

14.45 – 15.00 Sklepni del z anketiranjem in s podelitvijo potrdil

CENA

za enodnevni seminar je 210 evrov + 22 % DDV in vključuje poleg kvalitetnega izobraževanja in organizacije še pisno gradivo, potrdilo o udeležbi, analizo sklepne ankete, dobrodošlico, napitek ob prvem odmoru in kosilo.

UGODNOST

Vsak nadaljnji udeleženec iz iste ustanove plača 20 % manj.

PRIJAVE

prejemamo do zasedenosti mest.

Prijavite se s pomočjo spodnje prijavnice.

Napišite naslov, na katerega želite prejeti potrditev prijave.
Napišite firmo, na katero se bo glasil račun. Če bo plačnik računa fizična oseba, pustite prazno.
Napišite naslov plačnika računa.
Napišite naslov izobraževanja ali kakšnega drugega dogodka.