Elite Izobraževanje
Izobraževanja

Izobraževanja

Komunikacija in rast

Asertivnost kot temelj ustvarjalnega sodelovanja

Kaj ima samopodoba skupnega s prepričljivo komunikacijo

Kako se sporazumeti z agresivno stranko

Kako sporočamo manj prijazne novice

Ko konflikt postane igra

Kompetentnost posameznika, temelj učinkovitega delovanja

Komunikacija s temelji logoterapije

Komunikacija v timu

Komunikacija z zahtevnimi sogovorniki

Mediacija – mirno reševanje sporov

Mobing (trpinčenje in nadlegovanje na delovnem mestu)

Moje delo je ogledalo podjetja

Optimizem je naša izbira

Razumevanje tipov osebnostni in temperamentov za uspešno komunikacijo

Tudi beseda je zdravilo, dvodnevni trening komunikacijskih veščin za zdravstvene delavce

Uspešno reševanje konfliktov

Z asertivno komunikacijo do vzajemnega spoštovanja v zdravstvenem timu

Z učinkovito komunikacijo do boljših medosebnih odnosov

Zavedanje doživljanja in obvladovanje čustev n napetih situacijah

Zavedanje odnosov z orodji SDI

Življenje s spremembami

Uspešno medgeneracijsko sodelovanje

Sedem ključev do dobrega odnosa

Komunikacija z osnovnimi veščinami coachinga

Nebesedna govorica pri delu

Moč ustreznega sporočanja

Delo s strankami

Kako prepoznati in obvladati težavno vedenje

Kako se v zahtevnih situacijah postaviti zase in ohraniti mirno kri

Komunikacija z zahtevnimi strankami

Komunikacija za zaposlene, ki prvi stopajo v stik s strankami

Različni osebnostni tipi strank in komunikacija z njimi

Stranka je kralj – vedno?

Uspešna telefonska izterjava

Uspešna telefonska komunikacija

Komunikacija z zahtevnimi sogovorniki

Uspešno rešena reklamacija – odlična reklama

Uspešno trženje

Sodobne metode pisnega sporočanja v prodaji in pri izterjavi

Z učinkovito komunikacijo do zahtevne stranke

Od prvega vtisa do pozitivne prodajne izkušnje

Odličnost poslovanja s strankami

Odličnost in kakovost storitev

Olajšajmo si delo s strankami

Vodenje in motiviranje

Jaz – vodja

Motivacija in motiviranje zaposlenih

Učinkovita organizacija dela

Vodenje težavnih sodelavcev

Umetnost vodenja sodelavcev

Vodenje letnih razgovorov

Upravljanje s časom

Uspešno vodenje sestankov

Mentorsko delo

Umetnost delegiranja

Upravljanje s spremembami

Čustvena inteligenca pri vodenju ljudi

Kako spremeniti konflikte v uspeh

Uspešnost vodenja – vodenje za zavzetost

Biti vodja v zahtevnih časih

Človeške plati optimizacije poslovnih procesov

Moč povratne informacije pri vodenju sodelavcev

Krizni menedžment

Uvajanje kompetenc

Timsko delo

Odličnost pri vodenju timov

Uspešno vodenje sestankov

Vodenje tima

Mehke veščine projektnega vodenja

Z zavedanjem odnosov do še boljšega vodenja

Čustvena inteligenca timov

Spodbujanje optimizma v timih

Moč timskih iger

Uspešna komunikacija v timu

Coaching in supervizija v timih

Interaktivne metode dela in sodelovanja

Upravljanje s stresom

Čuječnost – zdravilo za viharno življenje – 8.tedenski program čuječnosti

Čustvena inteligenca pri delu z ljudmi

Izgorelost na delovnem mestu – motnja sodobnega življenjskega ritma

Čuječnost v trženju

Trening obvladovanja stresa

Kreativna pot k sebi skozi likovno izražanje

Kako ohraniti sebe v komunikacijskih zagatah z uporabniki

Kultura poslavljanja

S čuječnostjo do boljšega upravljanja s stresom

Promocija zdravja na delovnem mestu

Komunikacija v stresnih situacijah

Učeče se organizacije

Moderiranje skupinskih procesov

Train the trainer

Kratko in jedrnato

Tehnike ustvarjalnega mišljenja

Oblikovanje in raba računalniški predstavitve

Poslovni bonton in protokol

Poslovni bonton

Poslovna odličnost

Kultura vedenja – se znamo obnašati?

Kultura oblačenja – kako do celovite podobe

Netiketa

Uporaba ličil za poslovne priložnosti

Osebna urejenost

Profesionalnost in jaz

 
Jeziki

Za boljšo slovenščino na delovnem mestu

Jezikovna odličnost

Odličnost pri pisanju poslovnih besedil

Angleščina po metodi mavrične bližnjice za odrasle in za otroke

 
 

Želite kaj vprašati?

elite.klara@siol.net